“Uw dierbare oldtimer onder het stof? Niet bij ons!”
“Uw dierbare oldtimer onder het stof? Niet bij ons!”

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst InJeWoonkamer.nl u, ten aanzien van onze website ("de website"), op het volgende:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van InJeWoonkamer.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InJeWoonkamer.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die InJeWoonkamer.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.
  • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. InJeWoonkamer.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bepaalde (hyper-) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van InJeWoonkamer.nl, welke geen eigendom zijn van InJeWoonkamer.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. InJeWoonkamer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van InJeWoonkamer.nl.
  • InJeWoonkamer.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Indien u nog vragen heeft, kunt u het beste contact met ons opnemen. Onze contactinformatie vindt u hier: contactinformatie.

Ga naar het reserveringsscherm

Samenwerking OpslagBox Leeuwarden

Wij krijgen geregeld vragen omtrent de opslag van goederen. Omdat wij alleen opslagruimte voor oldtimers en motoren aanbieden, zijn wij hiervoor een samenwerking gestart met OpslagBox Leeuwarden. Wat OpslagBox Leeuwarden precies inhoudt, leest u hier.

Lees verder

Roest is genadeloos

Roestplekken op je vrijwel nieuwe auto, dat is om razend van te worden. Als het daar nu maar bij bleef. Maar roest kan ook levensgevaarlijke situaties veroorzaken. En roest kost een lieve duit. Alleen al in Nederland miljarden per jaar. Is daar nou niets tegen te doen?

Lees verder

Tips voor stalling

Hierbij een samenvatting van tips, ons ter beschikking gesteld door de technisch specialisten van de diverse Oldtimer- en Classic Car Clubs, welke van belang zijn bij het stallen van uw klassieker in de winter.

Lees verder

Roest, hoe werkt het?

Corrosie (aantasting van metalen door oxidatie) is een elektrochemisch proces dat een grote economische impact heeft. Eén-vijfde van al het ijzer en staal dat wereldwijd wordt geproduceerd is nodig om verroest metaal te vervangen. Met de term roest wordt over het algemeen hetzelfde bedoeld als corrosie. Eigenlijk slaat roesten alleen maar op de corrosie van ijzer.

Lees verder