Privacy

InJeWoonkamer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om met u in contact te treden.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Indien u nog vragen heeft, kunt u het beste contact met ons opnemen. Onze contactinformatie vindt u hier: contactinformatie.

Ga naar het reserveringsscherm